Biểu vật dụng là đồ họa hiển thị tài liệu dạng số vào một ba trí nhỏ dại gọn, trực quan lại và cho thấy thêm các mọt quan hệ tài liệu thiết yếu. Bạn có thể thêm biểu đồ gia dụng vào biểu mẫu/báo cáo nhằm trực quan hóa dữ liệu của bản thân mình và đưa ra quyết định sáng suốt. Bạn có thể kết ghép biểu thiết bị với bảng hoặc tầm nã vấn và cấu hình thiết lập biểu đồ với rất nhiều thuộc tính không giống nhau. Thậm chí, chúng ta có thể làm cho biểu đồ mang tính chất tương tác. Ví dụ: nếu như bạn lựa chọn 1 trường danh mục khác trên cỗ lọc biểu chủng loại hoặc báo cáo, các bạn sẽ thấy các giá trị biểu đồ khác nhau. Vào Access, bạn có thể tạo biểu đồ cột, đường, thanh, hình tròn và kết hợp.

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo bằng biểu đồ

Ghi chú gặp gỡ sự thay khi hiển thị biểu trang bị của bạn? Để hiểu thêm thông tin, hãy coi biểu đồ mất tích khi các bạn thêm ghi chú (chuỗi) trong ngăn thiết lập biểu đồ.

Biểu vật dụng kết hợp: biểu đồ gia dụng cột liên cụm thể hiện con số nhà bán hàng năm và biểu vật dụng đường biểu đạt giá trung bình mỗi tháng

*

Bạn ao ước làm gì? tạo thành biểu thiết bị — bước bắt đầu— cài đặt dữ liệu— thiết đặt định dạng— Liên kết suy nghĩ quan trọngvới tài liệu trên biểu mẫu hoặc báo cáo

Chọn một số loại biểu đồ rất tốt cho yêu cầu của bạn— Cột (với đoạn phim từng bước) — loại (với video clip từng bước) — Thanh (với video từng bước) — hình tròn trụ (với đoạn clip từng bước) — bộ combo (với video từng bước) các phương thức tốt độc nhất để chế tác biểu đồ gia dụng Access

Tạo biểu đồ

Các bước cần thiết để chế tạo ra biểu đồ dùng trong Access là:

Kết ghép biểu vật với nguồn tài liệu (chẳng hạn như bảng hoặc truy nã vấn).

Ánh xạ những trường với các chiều biểu đồ, là các thành phần thiết yếu của một biểu đồ. Những chiều Trục (Danh mục), Chú giải (Chuỗi)Giá trị (Trục Y) phần đông được trình diễn theo các cách không giống nhau tùy thuộc vào các loại biểu đồ.

Thêm các thành phần biểu đồ bổ sung (chẳng hạn như nhãn tài liệu và đường xu hướng) để nâng cao và hiểu rõ biểu đồ.

Định dạng biểu vật dụng và các thành phần khác biệt của biểu đồ. Chúng ta có thể định dạng các chuỗi tài liệu riêng lẻ, là 1 trong tập hợp các giá trị trong một cột, thanh, mặt đường hoặc lát cắt hình tròn tương ứng với chú giải biểu đồ.

Đầu trang

Các bước bắt đầu

Tạo hoặc mở biểu chủng loại hay report trong cửa sổ Thiết kế. Để tạo, chọn tạo > thiết kế biểu mẫu hoặc thiết kế báo cáo. Để mở, bấm vào phải vào thương hiệu biểu mẫu mã hoặc report trong thanh dẫn hướng, rồi chọn Thiết kế biểu mẫu hoặc Thiết kế báo cáo.

Đầu trang

Cài để dữ liệu

Chọn tab Dữ liệu trên chống Cài đặt biểu đồ.

Trong những mục Trục (Danh mục), Chú giải (Chuỗi) cùng Giá trị (Trục Y), chọn ít nhất hai trường để tạo ra biểu đồ. Thực hiện các thao tác sau:

Trục (Danh mục) bên dưới mục này, hãy chọn một hoặc nhiều trường.

Chiều biểu đồ vật này hiển thị những giá trị nằm ngang trong bố trí biểu đồ dùng XY nghỉ ngơi biểu vật dụng cột liên các và biểu vật đường, cũng như các cực hiếm theo chiều dọc củ trong biểu đồ vật thanh liên cụm.

Trục biểu vật cột liên cụm

Trục biểu trang bị đường

Trục biểu thiết bị thanh liên cụm

Kết tập khoác định của ngôi trường ngày là Tháng. Để chũm đổi, bấm vào mũi thương hiệu xuống và lựa chọn từ danh sách, bao hàm cả tùy chọn Không có để thải trừ kết tập.

Khi chúng ta chọn những trường Trục (Danh mục), một hệ thống phân cấp cho gồm các khấc phân tách độ sẽ tiến hành tạo dọc theo mặt đường chiều (chẳng hạn như đái bang bên trong Khu vực).

ghi chú (Chuỗi) bên dưới mục này, hãy chọn một trường.

Chiều biểu trang bị này sẽ xoay các giá trị trường vào những đầu đề cột. Ví dụ: các giá trị trong trường tiểu bang được hoán đổi có tác dụng đầu đề cột cùng mỗi giá chỉ trị trở thành một chuỗi dữ liệu riêng biệt.

quý giá (Trục Y) dưới mục này, hãy lựa chọn một hoặc nhiều trường.

Chiều biểu đồ gia dụng này hiển thị những giá trị theo theo hướng dọc trong sắp xếp biểu vật dụng XY trong biểu thứ cột liên các và biểu vật đường, tương tự như các quý hiếm theo chiều ngang trong biểu thiết bị thanh liên cụm.

Giá trị biểu đồ gia dụng cột liên cụm

Giá trị biểu đồ đường

Giá trị biểu thiết bị thanh liên cụm

Mỗi trường bạn chọn khớp ứng với một chuỗi dữ liệu. Khi chúng ta chọn nhì hoặc các trường Giá trị (Trục Y), bạn không thể chọn 1 trường Chú giải (Chuỗi). Theo mang định, các trường Giá trị (Trục Y) sẽ đổi mới chú giải.

Theo khoác định, từng trường được chọn hồ hết được kết tập. Đối với trường số và tiền tệ, kết tập mang định là Tổng. Đối với tất cả các ngôi trường khác, kết tập mặc định là Đếm. Để thay đổi kết tập, bấm vào mũi tên xuống, rồi lựa chọn từ danh sách, bao hàm cả tùy chọn Không có để thải trừ kết tập.

Ghi chú các trường văn bạn dạng phải sử dụng kết tập Đếm. Toàn bộ trường Giá trị (Trục Y) được chọn nên được kết tập hoặc ko kết tập.

Lưu ý có thể phối hợp các trường khác biệt nhưng hãy lưu ý đến những điều sau:

Ở mức về tối thiểu, chọn ít nhất một ngôi trường Trục (Danh mục) cùng một ngôi trường Giá trị (Trục Y).

Bạn chỉ bao gồm thể lựa chọn 1 trường Chú giải (Chuỗi) nhưng chúng ta cũng có thể chọn nhiều trường từ các mục Giá trị (Trục Y) hoặc Trục (Danh mục).

Nếu bạn lựa chọn 1 trường Trục (Danh mục) với một ngôi trường Chú giải (Chuỗi), bạn chỉ có thể lựa chọn một trường Giá trị (Trục Y). Để thêm một trường Giá trị (Trục Y) bổ sung, hãy quăng quật chọn trường Trục (Danh mục) hoặc ngôi trường Chú giải (Chuỗi).

Nếu bạn chọn 1 trường Chú giải (Chuỗi), hãy chỉ chọn 1 trường Giá trị (Trục Y) cùng trường này buộc phải được kết tập.

Đầu trang

Cài đặt định dạng

Chọn tab Định dạng trên phòng Cài đặt biểu đồ.

Chọn một chuỗi dữ liệu từ danh sách thả xuống.

từng chuỗi tài liệu có một tập thích hợp thuộc tính tốt nhất

Đối với từng chuỗi dữ liệu, hãy để một hoặc các thuộc tính sau đây:

tên hiển thị thương hiệu của Chuỗi tài liệu trong chú giải biểu đồ.

các loại biểu đồ ở trong tính này chỉ hiển thị với Biểu thứ kết hợp. Thực hiện thuộc tính này nhằm thêm những loại biểu đồ khác biệt vào Biểu đồ dùng kết hợp, từng biểu đồ cho 1 chuỗi dữ liệu. Tổ hợp Biểu đồ phối kết hợp mặc định là Biểu thiết bị cột liên cụm cho chuỗi dữ liệu trước tiên và Biểu thiết bị đường cho chuỗi tài liệu thứ hai. Chúng ta có thể đặt thứ hạng biểu đồ không giống nhau cho từng chuỗi dữ liệu. Ví như biểu vật chỉ có một chuỗi tài liệu thì chính là Cột liên cụm.

Ghi chú né nhầm lẫn nằm trong tính này với trực thuộc tính Loại biểu đồ vào trang tính nằm trong tính biểu đồ.

Độ dày đường lựa chọn độ dày đường theo mức tăng 0,25 điểm. ở trong tính này chỉ hiển thị cùng với Biểu thiết bị đường.

các loại gạch Chọn các loại đường Nét liền, Gạch, Chấm, Gạch chấm hoặc Gạch chấm chấm. Nằm trong tính này chỉ hiển thị cùng với Biểu đồ dùng đường.

Vẽ chuỗi trên chọn 1 trục chính hoặc phụ để vẽ chuỗi dữ liệu. Sử dụng tùy chọn này lúc chuỗi tài liệu biểu đồ gồm sự giao động lớn hoặc có đơn vị đo khác biệt (chẳng hạn như mức giá và số lượng). Biểu đồ phối hợp gồm cột liên nhiều và đường cũng có tiêu đề trục hay là biểu đồ kết quả nhất.

chế độ thiếu dữ liệu lựa chọn 1 trong các tùy lựa chọn sau: Vẽ dưới dạng số không để dùng số 0 thay mặt cho tài liệu bị thiếu, Không vẽ để quăng quật qua tài liệu bị thiếu cùng Vẽ bên dưới dạng nội suy để đo lường dữ liệu mới sẽ được điền vào dữ liệu còn thiếu. Trực thuộc tính này chỉ hiển thị với Biểu đồ gia dụng đường.

Xem thêm: Cách Làm Xuất Hiện Từng Dòng Trong Powerpoint 2016, Cách Làm Xuất Hiện Từng Dòng Trong Powerpoint

màu sắc tô chuỗi lựa chọn 1 màu để tô vào chuỗi dữ liệu, ví dụ như cột hoặc thanh.

màu viền Chuỗi chọn màu nhằm tô viền mang lại chuỗi dữ liệu, ví dụ như cột hoặc thanh.

Hiển thị nhãn dữ liệu lựa chọn tùy lựa chọn này nhằm hiển thị nhãn tài liệu giúp làm rõ chuỗi dữ liệu.

Hiển thị đường xu hướng lựa chọn tùy lựa chọn này nhằm hiển thị con đường xu hướng, đấy là một phương pháp để hiển thị xu thế dữ liệu.

Tùy lựa chọn đường xu hướng lựa chọn 1 trong các đường xu hướng sau:

con đường tính Đây là mặt đường thẳng cân xứng nhất cho các tập tài liệu tăng hoặc bớt với tốc độ ổn định.

Hàm mũ Đây là 1 trong những đường cong biểu diễn những số dương tăng hoặc bớt với tốc độ tăng liên tục.

Hàm lô-ga-rít Đây là mặt đường cong tương xứng nhất để thể hiện tài liệu tốc độ đổi khác tăng hoặc giảm nhanh chóng, rồi dần chuyển đổi chậm lại.

Hàm nhiều thức Đây là đường phù hợp nhất khi dữ liệu của công ty biến động, ví dụ như tăng và giảm trên một tập dữ liệu lớn.

Lũy thừa Đây là mặt đường cong biểu diễn các số dương tăng theo một vận tốc cụ thể, ví dụ như sự tăng tốc độ trong khoảng thời gian 1 giây.

vừa đủ di chuyển Đây là một cách để cân bằng biến động trong dữ liệu và miêu tả mẫu hình hoặc xu hướng rõ ràng hơn.

Tên mặt đường xu hướng Nhập thương hiệu có ý nghĩa hơn để hiển thị trên chú thích biểu đồ.

ngoài mặt vạch dấu chọn 1 hình để triển khai vạch vết đường. Thuộc tính này chỉ hiển thị với Biểu vật dụng đường.

Đầu trang

Cân đề cập quan trọng

Tổng hợp mặc dù nguồn tài liệu thường sẽ bước đầu dưới dạng một tập hợp tài liệu không được kết tập, khi bạn tạo biểu đồ, theo khoác định Access sẽ tạo nên các phép tính kết tập như Tổng, Đếm cùng Trung bình trên những trường để giúp đơn giản hóa số chuỗi dữ liệu. Mặc dù nhiên, bạn cũng có thể loại bỏ các phép tính kết tập mang định bằng phương pháp chọn Không có trong list thả xuống. Các bước chọn trường và lựa chọn kết tập này sẽ khởi tạo câu lệnh SELECT, SQL GROUP BY hoặc TRANSFORM được lưu trữ trong ở trong tính Nguồn hàng được gửi đổi. Để coi câu lệnh, nhấn vào phải vào thuộc tính, rồi lựa chọn Thu phóng. Sau đây là tóm tắt về ba khả năng chính:

Nếu các bạn chọn ngôi trường Trục (Danh mục) Giá trị (Trục Y) nhưng vứt bỏ các kết tập, Access sẽ chuyển đổi nguồn hàng thành một câu lệnh SELECT đơn giản và dễ dàng hơn. Ví dụ:

SELECT , FROM nếu như khách hàng chọn trường Trục (Danh mục) Giá trị (Trục Y), Access sẽ biến đổi nguồn sản phẩm thành câu lệnh GROUP BY. Ví dụ:

SELECT , Sum() AS GROUP BY ORDER BY nếu bạn cũng chọn một trường Chú giải (Chuỗi), Access sẽ thay đổi nguồn hàng thành một truy vấn chéo bảng (sử dụng câu lệnh tầm nã vấn TRANSFORM SQL). Các giá trị trường do mệnh đề PIVOT của câu lệnh tầm nã vấn SQL TRANSFORM trả về được sử dụng làm nhan đề cột, chẳng hạn như trường tiểu bang, điều này hoàn toàn có thể tạo ra các đầu đề -- mỗi đầu đề lại có một chuỗi dữ liệu riêng biệt. Ví dụ:

TRANSFORM Sum() AS SELECT FROM GROUP BY ORDER BY PIVOT Để biết thêm thông tin về kết tập dữ liệu, hãy coi mục giúp cho dữ liệu tóm tắt trở yêu cầu dễ phát âm hơn bằng phương pháp sử dụng truy tìm vấn chéo bảng.

Thuộc tính Để thiết lập cấu hình thêm biểu đồ, nên lựa chọn thiết kế > trang thuộc tính > , Hiển thị tất cả các thuộc tính liên quan đến biểu đồ. Dấn F1 trên từng nằm trong tính để nhận trợ góp về ở trong tính đó. Khi bạn sửa đổi một thuộc tính vào Trang thuộc tính, giá bán trị khớp ứng sẽ chuyển đổi trong chống Cài để biểu đồ với ngược lại.

Có nhiều thuộc tính Định dạng đặc điểm với những biểu đồ. Chúng ta cũng có thể sử dụng các thuộc tính này để định dạng giá trị trục, tiêu đề với biểu đồ. Cũng đều có một số ở trong tính Dữ liệu đặc điểm với các biểu đồ, bao gồm Xem trước tài liệu trực tiếp, Nguồn mặt hàng được chuyển đổi; Trục biểu đồ, Chú giải biểu đồ với Giá trị biểu đồ.

Thêm trục tung phụ khi bạn tạo biểu đồ, thường có một trục tung chủ yếu nhưng bạn có thể thêm trục tung phụ khi tài liệu có sự xê dịch lớn hoặc để vẽ các đơn vị đo khác nhau, chẳng hạn như giá tiền và số lượng. Phần trăm của trục tung phụ thể hiện các giá trị của chuỗi dữ liệu được liên kết. Để thêm trục tung phụ, hãy áp dụng thuộc tính Vẽ chuỗi trên bên trên tab Định dạng của phòng Cài để biểu đồ.

Thêm con đường xu hướng Đối với tài liệu dạng số, bạn có thể muốn thêm đường xu hướng để hiển thị xu thế dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn Đường xu hướngTên mặt đường xu hướng bên trên tab Định dạng trong phòng Cài để biểu đồ.

Sửa thay đổi biểu đồ Để sửa đổi một biểu đồ, hãy mở biểu chủng loại hoặc report ở dạng xem xây cất hoặc cha trí, rồi chọn biểu đồ nhằm mở phòng Cài để biểu đồ. Để đưa sang loại biểu thiết bị khác, hãy chọn 1 biểu đồ vật khác từ danh sách thả xuống trực thuộc tính Loại biểu đồ. Chúng ta có thể thay đổi bất kỳ biểu đồ đơn nào thành Biểu đồ dùng kết hợp bằng phương pháp thay đổi thuộc tính Loại biểu đồ trên trang thuộc tính (chứ không hẳn tab Định dạng của ngăn Cài đặt biểu đồ).

có tác dụng mới dữ liệu nguồn Để làm cho mới tài liệu biểu đồ, hãy chuyển sang dạng xem biểu mẫu hoặc báo cáo, lựa chọn biểu đồ, rồi lựa chọn Làm bắt đầu tất cả (hoặc dấn F5).

Cài để biểu đồ Nếu phòng Cài đặt biểu đồ bị đóng, hãy bảo vệ bạn đã lựa chọn biểu đồ, rồi chọn Thiết kế > Cài đặt biểu đồ.

Biểu đồ vật thời cổ xưa điển tránh nhầm lẫn biểu đồ new

*
, được chế tạo trên technology hiện đại, với biểu đồ truyền thống
*
, là Điều khiển ActiveX. Mặc dù nhiên, các bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng biểu đồ cổ xưa và thậm chí là thêm biểu đồ gia dụng này vào trong 1 biểu mẫu hoặc báo cáo có biểu đồ dùng mới.

Đầu trang

Liên kết biểu đồ vật với tài liệu trên biểu mẫu hoặc báo cáo

Để tạo nên biểu đồ liên tưởng với tài liệu trên biểu mẫu hoặc báo cáo, hãy kết ghép biểu đồ với cùng 1 nguồn tài liệu dưới dạng biểu mẫu mã hoặc báo cáo. Sau đó, để một ngôi trường khớp cho những thuộc tính dữ liệu Liên kết ngôi trường con cùng Liên kết trường cái của biểu đồ.

Đặt thuộc tính Nguồn bản ghi của biểu thứ giống với ở trong tính Nguồn phiên bản ghi của biểu chủng loại hoặc báo cáo.

Bấm vào biểu đồ, mở Trang ở trong tính của biểu đồ bằng cách nhấn F4, rồi bấm vào tab Dữ liệu.

Bấm vào nút Dựng

*
trong vỏ hộp thuộc tính Liên kết ngôi trường con hoặc Liên kết trường cái.

Hộp thoại Trình liên kết ngôi trường biểu chủng loại con xuất hiện.

Trong Liên kết trường cáiLiên kết trường con, lựa chọn trường mà bạn có nhu cầu liên kết, rồi nhấp chuột OK. Tốt nhất có thể là thực hiện trường danh mục, chẳng hạn như Tiểu bang, phân khúc thị trường hoặc Vùng.

Nếu chúng ta không chắc chắn rằng nên sử dụng trường nào, hãy bấm vào Đề xuất nhằm xem những đề xuất.

Đầu trang

Chọn các loại biểu đồ phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn

Các mục sau cung cấp tin cơ bản về biểu trang bị và giúp bạn quyết định nên sử dụng biểu đồ nào.

Biểu đồ dùng là gì?

Biểu vật là giao diện hiển thị dữ liệu số vào một ba trí bé dại gọn, trực quan lại và cho thấy thêm các côn trùng quan hệ dữ liệu thiết yếu. Biểu đồ có tương đối nhiều thành phần. Một trong những thành phần trong các này được hiển thị theo khoác định, một trong những khác có thể được thêm khi cần. Bạn cũng có thể thay đổi bề ngoài của những thành phần biểu đồ bằng cách chỉnh kích cỡ hay biến hóa định dạng. Chúng ta cũng có thể loại bỏ các thành phần biểu đồ mà bạn không muốn hiển thị. Sơ đồ sau đây thể hiện những thành phần biểu thứ cơ bản.

Đầu trang

Bạn hoàn toàn có thể tạo đa số biểu đồ vật nào?

Trong Access, bạn có thể tạo biểu vật cột, đường, thanh, hình trụ và biểu thứ kết hợp. Mục này lý giải về từng biểu đồ cùng các trường hợp áp dụng rất tốt của biểu thiết bị đó.

Cột

Trong biểu đồ gia dụng cột, các danh mục hiển thị dọc theo trục hoành (thuộc tính Trục (Danh mục)) và những giá trị hiển thị dọc theo trục tung (thuộc tính Giá trị (Trục Y)). Thông thường, bạn chọn một trường mang đến chiều Trục (Danh mục) với một hoặc các trường đến chiều Giá trị (Trục Y), từng trường sẽ biến một Chuỗi dữ liệu. Nếu bạn chọn nhiều trường đến chiều Giá trị (Trục Y), hãy quan tâm đến vẽ vật dụng thị dọc từ một Trục riêng biệt.