Sau khi nhập dữ liệu vào bảng Excel, bạn sẽ cần những thống kê lại phần nhiều giá trị quan trọng mà bạn dạng thân mong muốn. Cũng chính vì vậy, khi thao tác làm việc trên những trang tính bạn cần phải dùng đến những hàm nhằm hỗ trợ. Hãy thuộc Điện sản phẩm XANH tổng hợp mọi hàm thống kê lại trong Excel cơ bản, thường áp dụng nhất để giúp đỡ ích cho quá trình nhé!


Ví dụ trong bài bác được thực hiện trên máy vi tính hệ điều hành Windows phiên phiên bản Excel 2019, chúng ta có thể áp dụng tương tự như trên các phiên phiên bản Excel không giống như: 2007, 2010, 2013, 2016, 2017 với Microsoft Excel 365.

Bạn đang xem: Cách làm thống kê trong excel


Công thức của hàm COUNT: 

=COUNT(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô bao gồm chứa quý hiếm số mà bạn có nhu cầu đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô bổ sung cập nhật có đựng giá trị số mà bạn muốn đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên được nhận học bổng trong bảng dữ liệu.

Nhập công thức: =COUNT(G2:G12) và nhận Enter. Ta được kết quả là 4, tức là trong bảng dữ liệu bên dưới có 4 bạn học viên được thừa nhận học bổng.

2 Hàm COUNTA

Hàm COUNTA là hàm đếm con số ô không trống trong dãy ô được nguyên tắc trước. 


Công thức của hàm COUNTA: 

=COUNTA(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc dãy ô gồm chứa giá trị mà bạn có nhu cầu đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô bổ sung có chứa giá trị mà bạn có nhu cầu đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh xếp một số loại Đạt vào bảng tài liệu bên dưới.

Nhập công thức: =COUNTA(F2:F12) và nhấn Enter. Ta được kết quả là 7, nghĩa là trong bảng dữ liệu có 7 bạn học sinh được xếp loại Đạt.

3 Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF là hàm đếm con số ô thỏa mãn nhu cầu theo điều kiện cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIF: 

=COUNTIF(range,criteria)

Trong đó: 

range: Vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn có nhu cầu thống kê.criteria: Điều kiện để lọc đếm kết quả trong vùng dữ liệu.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh có điểm vừa đủ từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIF(E2:E12,">=8") và nhấn Enter. Ta được kết quả là 4, nghĩa là trong bảng dữ liệu dưới có 4 bạn học viên đạt điểm vừa đủ từ 8 trở lên.

4 Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là hàm đếm số lượng ô đáp ứng nhu cầu theo nhiều điều kiện cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIFS: 

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó: 

Criteria_range1: Vùng dữ liệu có đựng giá trị mà bạn muốn thống kê.Criteria1: Điều kiện để lọc đếm hiệu quả trong criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,…: Vùng dữ liệu và đk bổ sung.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh có điểm toán là 10 cùng điểm vừa phải từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIFS(B2:B12,"=10",E2:E12,">=8") cùng nhấn Enter. Ta được tác dụng là 2, tức là trong bảng dữ liệu bên dưới, gồm 2 bạn học sinh đạt điểm toán là 10 cùng điểm mức độ vừa phải từ 8 trở lên.

5 Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTBLANK là hàm đếm số lượng ô trống vào một vùng dữ liệu. 


Công thức của hàm COUNTBLANK: =COUNTBLANK(Range).

Trong đó: 

Range: Là vùng tài liệu mà bạn muốn đếm ô trống.

Ví dụ: Đếm con số ô trống vào cột XẾP LOẠI.

Nhập công thức: =COUNTBLANK(F2:F12) và dấn Enter. Ta được công dụng là 4, tức là trong cột xếp loại mặt dưới, gồm 4 ô trống.

6 Hàm SUMIF

Hàm SUMIF là hàm tính tổng mức vốn theo điều kiện cho trước. 


Công thức của hàm SUMIF: 

=SUMIF(range, criteria, sum_range)

Trong đó: 

Range: Là vùng tài liệu mà bạn có nhu cầu xét điều kiện.Criteria: Điều kiện nhằm xét các ô yêu cầu tính tổng.Sum_range: Tính tổng vùng dữ liệu có dữ liệu cân xứng với điều kiện.

Ví dụ: Tính tổng vốn học bổng dành cho học sinh có điểm toán là 10.

Nhập công thức: =SUMIF(B2:B12,"=10",G2:G12) và thừa nhận Enter. Ta được tác dụng là 4.000.000, nghĩa là tổng vốn học bổng cần trao cho học viên có điểm toán là 10 là 4.000.000.

7 Hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS là hàm tính tổng giá chỉ trị theo nhiều điều kiện mang đến trước. 


Công thức của hàm SUMIFS: 

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,...)

Trong đó: 

Sum_range: Là vùng dữ liệu mà bạn có nhu cầu tính tổng.Criteria_range1: Là vùng tài liệu mà bạn muốn xét điều kiện.

Xem thêm: Cách Làm Phụ Nữ Đạt Khoái Cảm, Bật Mí Cách Làm Phụ Nữ Lên Đỉnh Trong Cuộc Yêu

Criteria1: Điều kiện để xét các ô trong criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,...: Là vùng tài liệu và điều kiện bổ sung để khẳng định giá trị cần tính tổng.

Ví dụ: Tính tổng giá trị học bổng giành cho học sinh bao gồm điểm của 3 môn toán, lý, hóa trường đoản cú 8 trở lên.

Nhập công thức: =SUMIFS(G2:G12,B2:B12,">=8",C2:C12,">=8",D2:D12,">=8") và dấn Enter. Ta được công dụng là 5.000.000.

8 Hàm RANK

Hàm RANK là hàm xếp thứ hạng một cực hiếm trong vùng tài liệu hay danh sách.


Công thức của hàm RANK: 

=RANK(number,ref, order)

Trong đó: 

Number: Là giá trị mà bạn muốn xếp hạng.Ref: Là vùng tài liệu có cất giá trị mà bạn muốn biết loại của cực hiếm đó.Order: Là kiểu bố trí tăng dần dần hoặc bớt dần. Trường hợp order=0 (mặc định nếu bỏ qua) thì cực hiếm so với vùng dữ liệu sẽ được sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự sút dần. Trái lại nếu khác 0 thì thu xếp tăng dần.

Ví dụ: xếp hạng điểm 8 trong cột điểm trung bình.

Nhập công thức: =RANK(E12,E2:E12) với nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 4.

9 Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE là hàm tính giá trị trung bình vào một vùng dữ liệu cho trước.


Công thức của hàm AVERAGE: 

=AVERAGE(number1;number2;…numbern)

Trong đó: 

number1: Là giá chỉ trị trước tiên để tính trung bình.number2: Là giá chỉ trị thứ 2 để tính trung bình.numbern: Là giá bán trị ở đầu cuối để tính trung bình.

Ví dụ: Tính điểm vừa đủ cột điểm lý.

Nhập công thức: =AVERAGE(C2:C12) cùng nhấn Enter. Ta được tác dụng là 6.55.

10 Hàm COLUMN

Hàm COLUMN là hàm xác xác định trí cột của ô hoặc cột trước tiên trong hàng ô đã tham chiếu.


Công thức của hàm COLUMN: =COLUMN(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc hàng ô mà bạn muốn xác định vị trí cột.

Ví dụ: Xác xác định trí cột của ô E1.

Nhập công thức: =COLUMN(E1) và nhấn Enter. Ta được kết quả là 5.

11 Hàm ROW

Hàm ROW là hàm xác xác định trí sản phẩm của ô hoặc hàng đầu tiên trong dãy ô đã tham chiếu.


Công thức của hàm ROW: =ROW(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc hàng ô mà bạn muốn xác định vị trí hàng.

Ví dụ: Xác xác định trí hàng đầu tiên của dãy ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROW(A1:G12) với nhấn Enter. Ta được công dụng là 1.

12 Hàm ROWS

Hàm ROWS là hàm tính tổng số mặt hàng trong một mảng dữ liệu.


Công thức của hàm ROWS: =ROWS(array)

Trong đó: 

Array: Là ô hoặc dãy ô mà bạn muốn xác định toàn bô hàng.

Ví dụ: xác minh tổng số mặt hàng của dãy ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROWS(A1:G12) và nhấn Enter. Ta được kết quả là 12.


Trên trên đây là bài viết hướng dẫn chúng ta cách sử dụng những hàm thống kê cơ bạn dạng trong Excel để thống kê kết quả cần tính toán. Chúc chúng ta thực hiện tại thành công! giả dụ có vướng mắc hãy vướng lại trong phần phản hồi nhé!


Từ khóa: hàm thống kê lại cơ bản trong excel, hàm thống kê lại trong excel, các hàm cơ bản excel, hàm thống kê, excel

Tổng đài hỗ trợ(Miễn giá tiền gọi)

Gọi mua: 1800.1061 (7:30 - 22:00)

Kỹ thuật: 1800.1764 (7:30 - 22:00)

Khiếu nại: 1800.1063 (8:00 - 21:30)

Bảo hành: 1800.1065 (8:00 - 21:00)


*