Thể loại: Đam mỹ, hiện tại đại, trọng sinh, xuyên thư, niên thượng, sinh tử văn, hào môn núm gia, nhà thụ, 1×1, HE

Continue reading “Sau lúc sống lại ngay tức khắc liên hôn với chú của namchính” →


Bạn đang xem: Đam mỹ song trọng sinh

Tags công ty thụ, hào môn cố gắng gia, hiện tại đại, niên thượng, sinh tử, tháng 10/2022, trùng sinh, xuyên thư, đam mỹ

Xin lỗi, theo đuôi nhầm ngườirồi


Xem thêm: Cách Chặn Sổ Liên Lạc Điện Tử, : Kẻ Mách Lẻo Bị Ghét Và Ăn Tiền Vô Tội Vạ

Xin lỗi, theo đuôi nhầm tín đồ rồi

Tên gốc: 不好意思,舔错人了

Tác giả: Mãn thọ Chiêu – 满楼招

Thể loại: Ngọt sủng, HE, bánh ngọt nhỏ, vườn trường, truy hỏi thê hỏa táng tràng, trùng sinh, liếm cẩu, gương đổ vỡ lại lành.

Continue reading “Xin lỗi, theo đuôi nhầm ngườirồi” →


Tags gương vỡ vạc lại lành, tháng 10/2022, trùng sinh, sân vườn trường, đam mỹ, điềm văn

Pháo hôi trọng sinhhậu


Pháo hôi trọng sinh hậu

Tác giả: Vũ Lạc khinh thường Trần

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Trọng sinh, Hệ thống, Xuyên nhanh, Cường cường, công ty thụ, Cung đình hầu tước, Pháo hôi, Kim bài xích đề cử