Khi tham gia giao thông, người tinh chỉnh ô sơn phải tuân thủ quy định về tốc độ giới hạn cho phép, còn nếu như không sẽ phạm lỗi chạy quá tốc độ.

Bạn đang xem: Giới hạn tốc độ ô tô


Quy định giới hạn vận tốc xe ô tô

Theo Thông bốn 31/2019/TT-BGTVT, quy định vận tốc xe ô tô khi thâm nhập giao thông đường đi bộ như sau:

Tốc độ xe xe hơi trong khu đông dân cư

Quy định tốc độ xe xe hơi trong quần thể đông cư dân như sau:

Với mặt đường đôi, con đường một chiều gồm từ 2 làn xe cộ cơ giới trở lên: vận tốc tối đa cho phép là 60 km/h.Với con đường hai chiều, đường một chiều có từ là một làn xe cộ cơ giới trở lên: tốc độ tối đa có thể chấp nhận được là 50 km/h.
*
*
*
*
*
*
*
Biển báo Hết vận tốc tối đa bỏ ra phép theo đại dương ghép DP.127

Mức vạc lỗi quá tốc độ xe ô tô

Theo Khoản 11, Điều 8, qui định Giao thông đường đi bộ 2008, hành vị điều khiển và tinh chỉnh xe cơ giới giao th6ng chạy quá vận tốc quy định bị nghiêm cấm. Theo nguyên tắc tại Nghị định 100/20219/NĐ-CP, mức phạt với lỗi quá vận tốc xe xe hơi như sau:

– Người điều khiển và tinh chỉnh ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 cho dưới 10 km/h: Mức phát từ 800.000 – 1.000.000 đồng.

Xem thêm: Loa Vi Tính 5.1 - Đâu Là Loại Loa Vi Tính 5

– Người điều khiển ô sơn chạy quá vận tốc quy định tự 10 đến 20 km/h: Mức vạc từ 3.000.000 – 5.000.000 đồng, xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ là 1 – 3 tháng.

– Người điều khiển và tinh chỉnh ô tô chạy quá tốc độ quy định trên trăng tròn đến 35 km/h: Mức phạt từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng, xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 2 – 4 tháng.

– Người tinh chỉnh ô đánh chạy quá vận tốc quy định bên trên 35 km/h: Mức phát từ 10.000.000 – 12.000.000 đồng, xử phạt bổ sung cập nhật tước quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 2 – 4 tháng.