huynhtai167): "Tóc ngắn uốn húi phồng #hairsalonhuynhtai #diachilamtocdepquanbinhthanh". Low.

15.2K views|Low - m_a_r_i_a


*

ngocblue0707

Ngọc Blue
cách uốn nắn phồng húi tóc ngắn đơn giản mn nhớ mang đến máy hấp vào chạy 15p nhé hoàn thành dập số 2 là ok Bao đẹp
ngocblue0707): "cách uốn nắn phồng húi tóc ngắn dễ dàng mn nhớ mang lại máy hấp vào chạy 15p nhé dứt dập số 2 là ok Bao đẹp". Cách uốn phồng húi tóc ngắn . Nhạc nền -