Xuất xứ Việt Nam
Quy cách Chai 120ml
Thương hiệu Hoa Thiên Phú
Mã vạch
*
*
Thành phần Hạt túng thiếu ngô, Kẽm gluconat, L-Lysine HCL, Magnesium citrate, Quả cơm trắng cháy, Taurin, vitamin B1, vitamin B12, vi-ta-min B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6

Siro Ăn Ngon Hoa Thiên Kids được phối hợp từ một vài thành phần thiên nhiên, cùng những vitamin khoáng chất, có tác dụng giúp bổ sung cập nhật Vitamin, L-Lysin và kẽm mang lại cơ thể, hỗ trợ kích thích hợp tiêu hóa, tăng tốc sức đề kháng và ăn ngon miệng


70.000₫","sku":"SP001345","variation_description":"","variation_id":58080,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_loai":"20-ong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":99000,"image":"title":"siro-an-ngon-hoa-thien-kids","caption":"Siro u0102n Ngon Hoa Thiu00ean Kids","url":"https://pktruyenky.vn/wp-content/uploads/2021/06/dgm_nttt_siro-an-ngon-hoa-thien-kids.jpg","alt":"Siro u0102n Ngon Hoa Thiu00ean Kids","src":"https://pktruyenky.vn/wp-content/uploads/2021/06/dgm_nttt_siro-an-ngon-hoa-thien-kids.jpg","srcset":false,"sizes":<>,"full_src":"https://pktruyenky.vn/wp-content/uploads/2021/06/dgm_nttt_siro-an-ngon-hoa-thien-kids.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://pktruyenky.vn/wp-content/uploads/2021/06/dgm_nttt_siro-an-ngon-hoa-thien-kids-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://pktruyenky.vn/wp-content/uploads/2021/06/dgm_nttt_siro-an-ngon-hoa-thien-kids-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":58074,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"99.000₫","sku":"SP001523","variation_description":"","variation_id":58081,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
LoạiChọn một tùy chọn120ml20 ống

Bài viết liên quan