Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, cẩu huyết, ngược luyến, gương tan vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, gắng thân, HE.

Continue reading “Quan hệ thếthân” →


Tags giới giải trí, gương vỡ lại lành, hiện nay đại, tháng 08/2022, vắt thân, đam mỹ

Tôi chỉ mê thích khuôn phương diện củaem


Tôi chỉ ưa thích khuôn phương diện của em

Hán việt: xẻ chỉ hỉ hoan nhĩ đích kiểm

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Thể loại: Đam mỹ, hiện tại đại, hào môn thay gia, tình cảm, HE, giới giải trí, nhà công, chũm thân, 1v1, ngược công, Kim bài bác đề cử