Trong bài học này, bạn đọc sẽ cùng Lập trình không khó khăn chuyển sang phần kỹ năng và kiến thức “toán tử vào C“. Toán tử là những ký hiệu được dùng làm thực hiện nay một phép toán trong ngôn ngữ lập trình. Bọn họ sẽ cùng nhau trải qua từng nhiều loại toán tử nhé.

Bạn đang xem: C cơ bản: định dạng trong c


Các loại toán tử vào C

Nội dung cầm cố thể chúng ta sẽ học trong 3 bài học như sau:

Bài 8. Toán tử số họcBài 9. Toán tử gán cùng toán tử tăng, giảmBài 10. Toán tử logic và toán tử quan lại hệ

Toán tử số học (Arithmetic Operators)

Toán tử số học là 1 trong những loại toán tử vào C: Được sử dụng để tiến hành các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia,… trên các giá trị số (biến cùng hằng). Đây là các toán tử đề xuất sự gia nhập của 2 giá trị số đề xuất được phân các loại là các toán tử 2 ngôi.

Toán tửÝ nghĩa
+phép toán cộng
phép toán trừ
*phép toán nhân
/phép toán chia
%phép toán lấy số dư(chỉ vận dụng cho số nguyên)
Video trả lời về toán tử số học

Source code minh họa


Toán tử tăng, giảm (Increment and Decrement)

Toán tử tăng, giảm là một loại toán tử trong C với là những toán tử 1 ngôi, bao hàm 2 toán tử sau:

Toán tử ++: tăng giá trị lên 1 đối chọi vịToán tử --: tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị đi 1 đơn vị

Các xem xét khi sử dụng và khái niệm về chi phí tố, hậu tố chúng ta xem đoạn clip bài số chín sau đây.

Xem thêm: 15 Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Học Sinh Nam Chụp Ảnh Đẹp, Chất Nhất Quả Đất

Code minh họa:


Toán tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán là toán tử trong ngữ điệu C được dùng để gán giá chỉ trị cho một biến trong ngôn ngữ lập trình C. Bao gồm các toán tử sau:

Toán tửViết gọnViết đầy đủ
=a = ba = b
+=a += ba = a+b
-=a -= ba = a-b
*=a *= ba = a*b
/=a /= ba = a/b
%=a %= ba = a%b

Code minh họa:


Toán tử tình dục (Relational Operators)

Toán tử quan tiền hệ là 1 trong loại toán tử vào C được dùng làm thực hiện các phép kiểm tra mối quan hệ giữa 2 toán hạng. Trường hợp quan hệ bình chọn là đúng thì nó trả về quý giá true và trả về false trong trường hòa hợp ngược lại.

Toán tửÝ nghĩaVí dụ
==so sánh bằng7 == 3 cho kết quả là 0
>so sánh phệ hơn5 > 1 cho hiệu quả là 1
5 cho kết quả là 0
!=so sánh khác5 != 4 cho kết quả là 1
>=lớn hơn hoặc bằng8 >= 3 cho tác dụng là 1
5 cho kết quả là 0
Video bài xích học

Code minh họa:


Toán tử xúc tích (Logical Operators)

Toán tử logic là 1 trong những toán tử vào C. Toán tử logic bao gồm các toán tử sau:

Toán tử &&: là toán tử AND, trả về true khi và chỉ còn khi toàn bộ các toán hạng phần đông đúng.Toán tử ||: là toán tử OR, trả về true khi có tối thiểu 1 toán hạng đúng.Toán tử !: là toán tử NOT, bao phủ định quý giá của toán hạng.

Code minh họa:


Các toán tử khác

Ngoài những toán tử trên, chúng ta còn có những toán tử khác:

Toán tử bit (Bitwise Operators), câu chữ này là phần kỹ năng và kiến thức khó. Bọn họ chưa học tập trong bài bác này.Toán tử “phảy” (Comma Operator)


*
*

*

*

*

pktruyenky.vn share kiến thức lập trình sẵn của Hiếu, xây dựng xã hội những người học lập trình. Mang lại đi kỹ năng và kiến thức mình gồm là cách học tập tác dụng nhất