Để có thể giải quyếtđược các câu hỏi trắc nghiệm định hướng về daođộngđiều hoà thì học viên phải nắmđược 4 vấnđề: những khái niệm về daođộng, cácđại lượng đặc trưngcủa daođộngđiều hoà; cácđại lượng của daođộngđiều hoà; Tổng hòa hợp daođộng và định hướng về các loại daođộng (dao rượu cồn tắt dần, xấp xỉ cưỡng bức và xấp xỉ duy trì)

I.1.

Bạn đang xem: Trong dao động điều hoà

CÁC KHÁI NIỆM VỀ DAO ĐỘNG

1. Dao động:

- xấp xỉ là hoạt động có giới hạn trong không gian , được lặp đi tái diễn xung quanh vị trí cân nặng bằng.

2. Dao động tuần hoàn:

- dao động tuần hòa là dao động mà trạng thái xê dịch được lặp đi tái diễn sau hầu hết khỏang thời gian bằng nhau:

a/ Chu kì: T(s)

- C1: Là khỏang thời hạn ngắn nhất cơ mà trạng thái xấp xỉ (vị trí, tốc độ và gia tốc) được lặp lại

- C2: Là thời hạn thực hiện nay một dao động T = tN

vHỏi: minh bạch giữa trạng thái cùng vị trí

b/ Tần số: f (Hz)

- Là số dao động thực hiện trong một đối kháng vị thời gian (f = Nt)

3. Giao động điều hòa:

+ cách 1: Dao động cân bằng là xê dịch được trình bày bởi phương trình dạng sin (hoặc cos) tất cả dạng

x = Acos(ωt+ φ)

trong đó: A, ω, φlà các hằng số

+ bí quyết 2: xê dịch điều hòa là xấp xỉ mà phương trình của chính nó là nghiệm của phương trình vi phân

x""+ ω2x = 0

+ bí quyết 3: giao động điều hòa là chuyển động dưới công dụng của sức lực kéo về tất cả biểu thức

F = - k.x (trong kia k là hằng số)

+ Cách 4: xê dịch điều hòa là hình chiếu của một chuyển động tròn số đông xuống một trục bên trong mặt phẳng quỹ đạo.

trong số đó chu kì T=2πω

(ω là tần số góc)

-Đồ thị của daođộngđều hoà làđường hình sin:

*

II. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1.

Xem thêm: Cách Làm Tình Cho Đàn Ông Sướng Nhất, Cách Làm Tình Cho Chàng Sướng Phải Gào Thét

Biên độ A (cm, dm,mm, m.....)

+ Ý nghĩa: Là li độ cực đại

+ Công thức: A = xmax =A=lqd2=ST4

+ Đặc điểm: A>0

phụ thuộc vào vào giải pháp kích mê thích dao động

2.Tần số góc ω(rad/s) (tần số)

+ Ý nghĩa : Đặc trưng cho khả năng thực hiện giao động nhanh hay đủng đỉnh (ví dụ 4Hz với 2Hz)

+ Công thức: ω = 2πf = 2πω(Con nhấp lên xuống lò xoω=km: , bé lắc đơn:ω=gl )

+ Đặc điểm: ω>0

3. Trộn dao động: (ωt+φ)_ rad

+ Ý nghĩa: Pha xê dịch (ωt+φ)tại thời điểm t: xác định trạng thái dao động tại thời khắc đó

Pha lúc đầu φ(Pha tại thời khắc t = 0): xác minh trạng thái tại thời khắc ban đầu

+ Đặc điểm:

- Giới hạn: -ππ (phụ thuộc vào đk ban đầu)

-Có hai xê dịch x1 = A1 cos(ωt+φ1) cùng x2 = A2 cos(ωt+φ2)

=> Δφ = φ2 - φ1 (Độ lệch pha của nhì dao động)

Δφ = 2kπ (số chẵn lần π): hai giao động cùng phax1A1=x2A2 Δφ= π+2kπ (số lẻ lần π): hai dao động ngược phax1A1=-x2A2 Δφ= π2+2kπ: hai xấp xỉ vuông trộn (sin2φ+cos2φ= 1)x12A12+x22A22=1 -π π: Δφ>0(tức j2> j­1): 2 mau chóng pha hơn 1

Δφ21 ): 2 trễ pha rộng 1

III. CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1. Li độ của giao động điều hòa:

- phân minh : Li độ với tọa độ:

Li độ là tọa độ vào hệ trục tọa độ gốc tọa độ trên vị trí cân bằng

- Phương trình li độ của dao động điều hòa:

x = Acos(ωt+φ)

- mô tả:

+ lúc đi từ thăng bằng ra biên thì: |x| tăng và ngược lại

- Đồ thị: Đồ thị của toạ độ theo thời gian là con đường hình sin

- tiến trình của dao động điều hòa là một đoạn thẳng

2. Gia tốc của dao động điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: v = - ωA sin(ωt+φ) = ωA cos(ωt+φ+π2)

(Trong kia ωA là biên độ của vận tốc, φ+π2là pha của vận tốc )

- đối chiếu với li độ : vận tốc biến thiên điều hòa, cùng tần số, sớm pha hơn x : π2 (vuông pha với x)

- Biểu thức contact với li độ:x2A2+v2vmax2=1 x2A2+v2ω2.A2=1x2+v2ω2=A2

- Đồ thị của tốc độ theo thời hạn là con đường hình sin

tốc độ theo li độ là 1 trong đoạn thẳng

- miêu tả định tính đổi mới thiên của vận tốc:

+ Chiều của vận tốc: luôn cùng chiều gửi động

+ Khi vận động từ biên về vị trí thăng bằng (|x|¯=> |v|­): vận tốc tăng

+ trên vị trí cân bằng (x = 0=> |v|max = ωA ): vận tốc lớn tuyệt nhất (Vận tốc rất có thể cực đại hoặc rất tiểu)

+ Tại địa điểm biên: gia tốc bằng không (Tốc độ bé dại nhất)

3. Gia tốc của xấp xỉ điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: a = - ω2 A cos(ωt+φ) = ω2 A cos(ωt+φ+π)

(Trong đó ω2A là biên độ, φ+π là trộn của gia tốc )

- So sánh

+ với li độ : gia tốc biến thiên điều hòa cùng tần số, ngược trộn với li độ

+ cùng với vận tốc: gia tốc biến thiên ổn định cùng tần số, sớm trộn π2 so với tốc độ (vuông trộn với vận tốc)

- Biểu thức:

+ contact với li độ: a = -ω2x

+ contact với vận tốc : a2amax2+v2vmax2=1v2ω2.A2+a2ω4.A2=1

- Đồ thị của gia tốc theo thời gian là mặt đường hình sin; theo li độ là 1 trong đoạn thẳng; theo vận tốc là một trong elíp

- mô tả định tính thay đổi thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng

+ Khi hoạt động từ biên về vị trí cân bằng chuyển động nhanh dần

+ trên vị trí cân bằng (x =0=>a = 0) tốc độ bằng không

+ Tại địa chỉ biên tốc độ có độ lớn cực đại (|x|= A => |a|max = ω2A)

¨Chú ý: giao động điều hòa không là chuyển động thẳng thay đổi đều (vì a không phải là hằng số)