Mẹ đang tìm truyện tranh tiếng Anh cho trẻ học tại nhà? Dưới đây là tuyển tập các đầu truyện tranh kinh điển mà bé nào cũng nên đọc qua khi bắt đầu học tiếng Anh. Với nội dung ngắn, đơn giản, dễ thuộc mẹ có thể học với con bất cứ lúc nào trong ngày. Bài viết cũng hướng dẫn cách để ba mẹ đọc truyện tiếng Anh hiệu quả cho con. 

Truyện tranh tiếng Anh cho trẻ mới bắt đầu học 

*
*
*
*

Bé vừa học giỏi tiếng Anh vừa có thói quen tốt khi đọc truyện tranh

Bản tiếng Anh Bản tiếng Việt
The sky was not blue. It was grey.

Đang xem: Truyện tranh tiếng anh cho bé

Cat woke up. “Look at that!” she said.

Little drops came down. Big drops came down.

“Go away, rain,” said Cat. “I want to play.”

“Go away, rain,” said Cow. “I want to see the sun.”

“Go away, rain,” said Pig. “I want to eat.”

“I don’t like rain,” said Cat. “I don’t like rain,” said Cow.

“We don’t like rain,” said Pig.

But the rain came down. The rain did not stop.

The three friends stayed in the barn. They did not go out.

Pig said, “When will the rain go away?” 

Cow said, “What can we do?”

Trời không xanh. Nó màu xám.

Mèo thức dậy, nói: “Nhìn kìa!”

Từng giọt nhỏ giọt lớn rơi xuống.

“Đi đi, mưa”, mèo nói, “Mình muốn đi chơi”

“Đi đi, mưa”, bò nói, “Mình muốn nhìn thấy mặt trời”

“Đi đi, mưa”, lợn nói, “Mình muốn ăn”

Mèo nói, “Mình không thích mưa”; Bò nói “Mình cũng không thích mưa”

“Chúng ta đều không thích mưa”, Lợn nói.

Nhưng mưa như trút nước. Mưa vẫn không hề ngớt.

Ba người bạn ở trong chuồng. Chúng không đi ra ngoài.

Lợn nói “Khi nào mưa tạnh nhỉ?”. 

“Chúng ta có thể làm gì không?” Bò hỏi.

Link PDF:004.LV1.Bat and Friends 4 – Little Drops and Big Drops.pdf 

Link MP3: 004.LV1.Bat and Friends 4 – Little Drops and Big Drops.mp3 

Phần 5: What Is It?

Bản tiếng Anh Bản tiếng Việt
“I know!” said Cat.

“We can play in the barn.”

“Play what?” said Pig. “We can play What Is It?” said Cat.

“I see something yellow,” said Cat. “What is it?”

Pig and Cow looked around.

“It is hay?” said Pig. “No, it is not hay,” said Cat.

“Is it the light?” said Cow. “No, it is not the light,” said Cat.

“Is it the boot?” said Pig. “Yes! It is the yellow boot!” said Cat.

“Now, Pig,” said Cat. “You say what you see!”

“I see something blue,” said Pig. “It is something new.”

Cow and Cat looked around. But they did not see anything.

“If you guess,” said Pig, “I will take you for a ride!”

“Mình biết!” Mèo nói

“Chúng ta có thể chơi trong chuồng luôn”

“Chơi cái gì?” Lợn hỏi. “Chúng ta có thể chơi Đó là gì?” Mèo đáp.

Xem thêm:

“Mình nhìn thấy cái gì đó màu vàng” Mèo nói. “Đó là gì?”

Lợn và Bò nhìn quanh.

“Có phải cỏ khô không?” Lợn hỏi. “Không, không phải cỏ khô đâu”. Mèo trả lời.

“Có phải ánh sáng không?” Bò hỏi. Mèo vẫn trả lời “Không phải ánh sáng nhé”.

“Vậy nó có phải là chiếc ủng không?” Lợn hỏi tiếp. Mèo đáp “Chuẩn rồi! Nó là chiếc ủng vàng đấy”

“Vậy giờ, Lợn” Mèo nói, “Bạn nói thứ mà bạn nhìn thấy đi!”

“Mình thấy gì đó màu xanh da trời. Nó là đồ mới”.

Bò và Mèo nhìn quanh. Nhưng chúng không nhìn thấy gì cả.

“Nếu bạn đoán”, Lợn nói, “Mình sẽ coi là gian lận nhé”

Link PDF: 005.LV1.Bat and Friends 5 – What Is It.pdf

Link MP3: 005.LV1.Bat and Friends 5 – What Is It.mp3 

Phần 6: There It Is!

Bản tiếng Anh Bản tiếng Việt
Cat looked all over. Cow looked all over.

They did not see anything blue. They did not see anything new.

Then Cat saw something. “There it is!” she said.

“It is blue and it is new! It is a wagon!”

“I am too big to ride,” said Cow. “But I can pull!”

Cow pulled and pulled. Then Pig pulled and pulled.

The three friends went round and round.

“Look!” said Cat. “Over there! I see something blue again!”

“I see something yellow,” said Pig. “I see something red and green,” said Cow.

The three friends went out of the barn. They looked up.

The sky was blue. And there was a rainbow!

Mèo và Bò nhìn hết mọi nơi.

Chúng không thấy gì màu xanh cả. Chúng cũng không thấy có gì mới.

Rồi Mèo nhìn thấy gì đó. “Đây rồi”, Mèo nói.

“Nó màu xanh, và nó mới! Đó là một toa xe”

“Mình quá lớn để lái xe” Bò nói. “Nhưng mình có thể kéo!”

Bò kéo và kéo. Sau đó Lợn cũng tới kéo cùng.

Ba người bạn đi từng vòng.

“Nhìn kìa!” Mèo bảo. “Đằng kia! Mình lại thấy gì đó màu xanh da trời kìa!”

“Mình nhìn thấy gì đó màu vàng”. Lợn nói “Mình thấy gì đó màu đỏ và xanh”, Bò tiếp.

Ba người bạn ra khỏi chuồng. Chúng nhìn lên.

Bầu trời xanh. Và đó là một chiếc cầu vồng!

Link PDF: 006.LV1.Bat and Friends 6 – There It Is!.pdf

Link MP3: 006.LV1.Bat and Friends 6 – There It Is!.mp3 

Danh sách các truyện tranh tiếng Anh cho trẻ khác

Ngoài truyện tranh mà pktruyenky.vn đã tổng hợp ở trên, bạn có thể tìm hiểu thêm danh sách truyện tranh nổi tiếng sau đây cho bé.Đây đều là những truyện ngắn, đơn giản và đặc biệt bổ ích cho các bé vừa học ngoại ngữ vừa tạo thói quen tốt.

Xem thêm:

Get Ready A Kitchen My Body The Party The City I Can Nap The Bus I Like School Sam Can Come in the Barn This Pig Where do I go You Can Go, Ron Where is my hat One, Two, Pop, Pop, Pop

pktruyenky.vn hy vọng với các đầu truyện tranh tiếng Anh cho trẻ mà bài viết đã tổng hợp lại sẽ hỗ trợ mẹ dạy tiếng Anh cho bé dễ dàng hơn. Mẹ hãy theo dõi thường xuyên website để cập nhật thêm nhiều nội dung tiếng Anh bổ ích cho bé nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *